Close

LIST OF INFORMATION CENTRE UNDER DISTRICT

LIST OF INFORMATION CENTRE UNDER DISTRICT INFORMATION & CULTURAL AFFAIRS OFFICE, BELONIA, SOUTH TRIPURA:-

SL. NO

NAME OF I.C.

LOCATION

NAME OF

SUB-DIVISION

NAME OF

 BLOCK /M.C./N.P

NAME OF INCHARGE

01.

Belonia – I.C.

Bankar, near S.P. Quarter.

Belonia.

B.M.C.

Smt. Laxmi Datta,(Gr- D)

9612282265 (M)

02.

Barpathari – I.C.

Near Barpathari Panchayat

Belonia.

Under Raj Nagar R.D. Block.

Sri Tapan Chakraborty, (Gr-D), 9612525623 (M)

03.

Raj Nagar – I.C.

 Raj Nagar R.D. Block Complex.

Belonia.

-do-

Smt. Sefali Majumder,

 (Gr-D),

04.

Hrishyamukh – I.C.

Hrishyamukh Market.

Belonia.

Under Hrishyamukh R.D. Block.

Sri Purnendu Saha, L.D.C. 9436526453 (M)

05.

Krishnanagar – I.C.

Krishnanagar  Market.

Belonia,

-do-

Sri Nitya Mangal Paul,

(Gr- D), 9612562059 (M)

06.

Sabroom –I.C.

Sabroom old Nagar panchayat  Building,

Sabroom .

Under Sabroom N/P.

Smt. Sanju Goswami, Script Writer. 7085321475 (M)

07.

Manu Bazar – I.C.

Manu Bazar  Market.

Sabroom.

Under Satchand R.D. Block.

Smt. Deepti Biswas, (Gr-D)

9862535018 (M)

08.

Kalachara – I.C.

Kalachara Matahari Smriti Liberary.

Sabroom.

-do-

Smt. Basanti Debnath,(Gr-D)

9862831446/9862761079 (M)

09.

Manu Bankul – I.C.

Bankul Puran Bazar.

Sabroom.

Under Rupaichari R.D. Block.

Sri Sribash Das, (Gr-D)

9612035245 (M)

10.

Rupaichari – I.C.

Sonai Bazar,Rupaichari.

Sabroom .

-do-

Sri Dulal Dey, (Gr-D)

8974254309 (M)

11.

Silachari – I.C.

Silachari old Tahshil Office

Sabroom.

-do-

Smt. Apaima Subba,(Gr-D)

8974860195 (M)

12.

Srinagar – I.C.

Krishna nagar Natun Bazar

Sabroom.

Under Poangbari R.D. Block.

Sri Manik Ram Tripura.

(Gr-D), 9612689979 (M)

13.

Jolaibari – I.C.

Jolaibari Market.

Santirbazar.

Under Jolaibari

R.D. Block

Smt. Namita Sutradhar,

(Gr-D), 9612108391 (M)

14.

Santir bazaar – I.C.

Sugar Mill near Santir bazaar P.S.

Santirbazar.

Under Bokafa R.D. Block.

Sri Kamal Mog, Folk Artiste

(Gr-C), 9862188410 (M)

15.

Birchandra  Manu – I.C.

Birchandra Bazar.

Santirbazar .

-do-

Sri Jagannath Tripura,

(Gr-D), 9856619093 (M)